Efter et dødsfald, er det første, der skal ske, at lægen kontaktes. Ved hjemmedødsfald kontaktes egen læge eller vagtlægen. Sker dødsfaldet på plejehjem eller hospital, står personalet for kontakten til lægen, som herefter udfærdiger dødsattesten.

Er der eventuelt tvivl omkring omstændighederne ved dødsfaldet – hvordan eller hvorfor – underrettes politiet, før lægen kan udfærdige dødsattesten.

Umiddelbart efter dødsfaldet kan bedemanden kontaktes.