svanekister logo

Svanekister

Kister og urner købes hos Svanekister, hvor de anvender materialer med kort nedbrydningstid, som reducerer den miljømæssige belastning.

Her har de desuden den filosofi, at: ”Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen.” Svanekister er godkendt af Danske Krematoriers Landsforening med mærket “H”.

Gå til deres hjemmeside

danske stenhuggere

Danske Stenhuggerier

Bedemand Korsgaard formidler salg af gravsten og lignende fra Danske Stenhuggerier, der har eget granitbrud på Bornholm.

Sten er et tungt produkt. Dansk granit brudt i Danmark og forarbejdet i Danmark undgår at skulle transporteres over lange afstande med stort forbrug af fossilt brændstof og luftforurening fra kulstøv og CO2 til følge.

Gå til deres hjemmeside