Alle dødsfald skal som udgangspunkt anmeldes indenfor to arbejdsdage. Hos Bedemand Korsgaard foregår dette på vegne af anmelderen/kontaktpersonen umiddelbart efter, alle aftaler er på plads.

Anmeldelsen fremsendes til følgende:

  • Begravelsesmyndigheden / kirkebogsførende præst i det sogn, afdøde havde adresse i på dødstidspunktet
  • Skifteretten hvorfra der rettes henvendelse til anmelderen/kontaktpersonen
  • Folkeregistret så afdøde afmeldes
  • Socialforvaltningen hvor evt. pension afmeldes
  • Kirke/kirkegården hvor højtideligheden skal finde sted
  • Præsten som skal forestå højtideligheden
  • Krematoriet ved bisættelser