Priser

Indholdet i den ceremoni, der afslutter et livsforløb, er et resultat af en række valg, der gør netop denne ceremoni unik.
Det er derfor vanskeligt at fastsætte en pris, inden der har fundet en samtale sted, da netop disse valg har indflydelse herpå.

Vi har opstillet nogle eksempler på ydelser, der kan danne udgangspunkt for en samtale:

Endvidere må der eventuelt påregnes udgifter til blomster, annonce, ekstra mand ved ilægning hjemme eller afgift til sygehus for ilægning her, kørsel ud over 20 km og blomsterkørsel.

Der kan altid tilbydes prisoverslag

  • Derudover skal der betales 2800,00 kr i afgift til krematoriet ved kremering.
  • Kirkegårdsomkostninger afregnes med pågældende kirkegård.
  • Gravsten afregnes med stenhuggeren.
  • Mindesammenkomst afregnes med restauratøren.
  • Der kan eventuelt modregnes begravelseshjælp.

Der er ikke tillæg for aften og weekend.

Eksempel 1:
Bisættelse : 

Indeholdt heri er levering af polstret hvid kiste, en eventuel fremvisning, urne samt levering af denne til kirkegård, 2 x kørsel á op til 20 km og honorar.

Eksempel 2:
Begravelse : 

Indeholdt heri er levering af polstret hvid kiste i massiv fyrretræ, en eventuel fremvisning, en kørsel á op til 20 km og honorar.

Empati og forståelse
Når du har mest brug for det
Korsgaard Begravelsesforretning