Mange vælger i dag på forhånd at tage stilling til en række af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med et dødsfald. Enten fordi man gerne vil sætte sit personlige præg på ceremonien, eller fordi man vil fritage sine pårørende fra at foretage de valg, der er forbundet hermed.

Dokumentet, som Bedemand Korsgaard har valgt at kalde ”Min Sidste Rejse”, kan downloades fra hjemmesiden, eller tilsendes/udleveres efter ønske.

Vi er selvfølgelig behjælpelige med at udfylde dokumentet og svare på de spørgsmål, der måtte dukke op undervejs.

Efter udfyldelsen af dokumentet, sørger vi for, at dette bliver kopieret, hvorefter kopien enten kan udleveres til pårørende eller opbevares hos os.

Min Sidste Rejse