Mange vælger i dag på forhånd at tage stilling til en række af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med et dødsfald. Enten fordi man gerne vil sætte sit personlige præg på ceremonien, eller fordi man vil fritage sine pårørende fra at foretage de valg, der er forbundet hermed.

Dokumentet ”Min Sidste Vilje” kan downloades fra hjemmesiden eller tilsendes/udleveres efter ønske.

Vi er selvfølgelig behjælpelige med at udfylde dokumentet og svare på de spørgsmål, der måtte dukke op undervejs.

Efter udfyldelsen af dokumentet, sørger vi for, at dette bliver kopieret samt registreret centralt, så alle bedemænd i Danmark kan tilgå dokumentet, når det engang bliver aktuelt. Det er altid godt at have det liggende fysisk blandt egne personlige papirer, men det er også godt at udlevere det til pårørende og til den valgte bedemand.

Min Sidste Vilje

Få hjælp til testamente her