En personlig afsked

Mange vælger i dag på forhånd at tage stilling til en række af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med et dødsfald. Enten fordi man gerne vil sætte sit personlige præg på ceremonien, eller fordi man vil fritage sine pårørende fra at foretage de valg, der er forbundet hermed.
Dokumentet, som Korsgaard Begravelsesforretning har valgt at kalde ”En personlig afsked”, kan downloades fra hjemmesiden, eller tilsendes/udleveres efter ønske.
Vi er selvfølgelig behjælpelige med at udfylde dokumentet og svare på de spørgsmål, der måtte dukke op under vejs.

Efter udfyldelsen af dokumentet, sørger vi for, at dette bliver kopieret, hvorefter kopien enten kan udleveres til pårørende eller opbevares hos os.

Empati og forståelse
Når du har mest brug for det
Korsgaard Begravelsesforretning